The Swedish Horn & Tusk Society, SHOTU, är en ideell och oberoende stiftelse som verkar för att frilevande noshörningar och elefanter inte bara ska vara en del av vår historia.

Problemet 01

Noshörnignar och elefanter tjuvjagas, dödas och slaktas för sina horn och betar. Takten till vilken dödandet trummar på är en av få saker organisationer, media och forskare är överens om: frilevande noshörningar och elefanter kommer inte att finnas länge till. Detta är ingen hets, ingen överdrift – om takten inte avtar så kommer dessa fantastiska varelser inte att vara en del av vår närstående framtid. The Swedish Horn and Tusk Society – SHOTU – har hittat ett arbetssätt att påverka takten, att få den att sakta ner, vi är en av flera som vill få takten att stanna. Men, vi behöver hjälp. För att hjälpa behöver vi hjälp.

Hur vi arbetar 02

Genom donationer och bidrag förvaltar vi SHOTU-fonden som den 18:e december varje år efterskänks i sin helhet till den person, grupp, organisation vi på SHOTU finner mest i behov av stöd och mest trolig att vara med och förändra. Strax efter utdellningen presenterar SHOTU kommande års mottagare med tillhörande projekt.

Mottagare

Varje år träffar flera fantastiska bevarandeprojekt och organisationer från hela världen. Det är bland dessa beskyddare av vilda djur som vi väljer en mottagare att stödja. Ibland behöver de stöd för att betala löner, foder eller till och med en ny tjur eller ko. Vi följer alltid upp och presenterar resultaten efter att vår gåva har hamnat på rätt plats och hunnit förvaltas. Nedan visas avslutade projekt och kommande mottagare.

2019 MOTTAGARE – WE KEBI SAFARI

Okej, här är de, We Kebi. En fantastisk gård, bästa inställningen och ett stort hjärta. De förvaltar ett inhägnat område med noshörningar, deras mål är återinförandet av vilda noshörningar i den namibiska öknen. De behöver vår hjälp med att finansiera en noshörningsko. Så donera! Detta är ett fantastiskt projekt som vi kommer att bevilja Shotu-fonden 2019 i slutet av året och med korsade fingrar kan vi vara på plats för att faktiskt köpa en mogen ko på auktion. Följ vårt instagram för uppdateringar. Låt oss välkomna Shotu till We Kebi.

www.wekebesafari.com

Hjälp oss hjälpa 03

SHOTU-fonden är bygger på donationer och bidrag via en av följande kanaler:

Sponsorer och donatorer 04

SHOTU är sina donatorer och bidragsgivare. Här är de:

Sponsors

Donators

Tack för att du hjälper oss att hjälpa. Donationer är väl behövda och mycket uppskattade. Donationer placeras i SHOTU-fonden och doneras i sin helhet i December, varje år. Några av hjältarna nedan:

Klas Hellman, Erika Hellman, Marcus Ölvestad, Marcus Lilliehöök, AB Gullringsbo Egendomar, STRUKTURINVEST, familjen Looft med flera!.

Om oss 05

Vi är en grupp som bryr sig, som vill göra skillnad men framförallt vill vi hjälpa andra göra skillnad och vi vill att vilda elefanter och noshörningar ska vara en del av vår framtid. Vi tror på ett hållbart uttag men tror främst på att stoppa in mer än man tar ut – det är SHOTU.