Vi kom ner.Till Namibia. Med 2019 års donationer. Under året som gick inför projektet hade donationer och omfattning hunnit växa så pass mycket att vi kunde köpa 2 unga Noshörningskor. Målet med det här projektet är alltså att börja bygga en stam som på sikt kan återinföras i det vilda. Vi var på plats för gps-märkning av hornen, DNA- och biodatainsamlandet från djuren samt sövning och transport – ett fantastiskt projekt med många nya erfarenheter och kunskaper rikare. Så, vi kan med stolthet visa upp två friska och glada Noshörningar som nu lever under mindre hot ihop med två andra djur som redan fanns på plats. SHOTU kommer fortsätta vara engagerade i detta projekt för både uppföljning och framtida insatser där det behövs. Nedan är ett kollage med bilder från projektets start till att djuren hunnit etablera sig på marken. Enjoy!

Resan fram till "släppet" var lång och inte spikrak.